Al-Muttaqin

Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan

Penerbit
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

ISSN: 2460-9277
Jurnal Al-Muttaqin Volume III Juni 2016

Abstrak

Feminisme telah menjadi isu yang sangat hangat dibicarakan diberbagai media. Kehadiran feminisme menjadi sebuah gerakan baru dalam ajang presentasi diri bagi wanita untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Gerakan feminisme ini menuntut agar hak-hak wanita disejajarkan dengan hak lelaki. Bagi aliran feminisme liberal wanita boleh melakukan apa saja sehingga keterbatasan oleh budaya patriakhi dapat dihilangkan. Media bagi mereka haruslah menampilkan sisi-sisi positif yang dilakukan oleh wanita, tidak saja menyiarkan wanita dalam sudut pandang patriakhi. Sehingga hak-hak perempuan dalam segala aspek kehidupan tidak ditindas oleh para lelaki.
Kata Kunci: Gender, Komunikasi, Media, Feminisme Liberal.