Al-Muttaqin

Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan

Penerbit
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

ISSN: 2460-9277
Jurnal Al-Muttaqin Volume II desember 2015

Abstrak

Dakwah telah menjadi kekuatan utama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Untuk mencapai misi dakwah, bukanlah pekerjaan yang sederhana, sebab dakwah Islam berhadapan dengan kompleksitas peradaban. Melihat persoalan Gerakan JIL kerap dilarang negara-negara Islam. Mereka berpendapat jika ajaran agama tidak lagi harus terpaku dengan teks-teks Agama (Al Quran dan Hadis), tetapi lebih terikat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks dengan menggunakan rasio dan selera, karenanya pemikiran JIL dianggap tidak sejalan dengan akidah.

Kata Kunci: Dakwah, Islam Liberal